2010. szeptember 27., hétfő

Mecset + templom = igaz


"Most, hogy az ismeretlentől - jelesül az iszlámtól való félelem új vonást ad az ország arcának azáltal, hogy az SD képviselőit parlamenti helyhez juttatja - én szeretném megmutatni Svédország egy másik vonását is." - írjavitaindító cikkében Bengt Wadesjö püspök, a mértékadó svéd konzervatív napilap (SvD) vélemény-oldalán. - Annak a pártnak az első embere tavaly ilyenkor azt mondta: "A muszlimok a legnagyobb külső ellenségünk." Mi itt azt gondoljuk, a bevándorlók, vagy a muzulmánok nem fenyegetést, de értéket jelentenek mindnyájunk számára."
Nacka, az egyik stockholmi tengerparti előváros figyelemre méltó módon alakítja sokszínű közössége életét. A közeledés, a megismerés, a megértés és elfogadás közös érdekében. Szerintük, ennek egyik megfelelő módja, s egyben kiváló helye... egy olyan közösségi tér is lehet, ahol közös tető alatt alakítanak ki egy lutheránus-, egy katolikus templomot valamint egy mecsetet. Ez az különleges projekt, Isten házához való hasonló viszonyulásból, s a benne közösséget vállalók közötti bizalomból sarjad.

Wadesjö püspök, Nacka választott politikusaival s az ottani egyházak vezetőivel már évek óta együtt dolgozik a jószomszéd-együttélés közösségi szinten való megvalósításán. Most eljött az ideje, hogy egy új és példaértékkel bíró módon ki is fejezzék ezt - azáltal, hogy a nackai lutheránus egyház közössége, a katolikus gyülekezet és az iszlám egyesület közös házat emeljen Istennek. A nackaiak egy olyan templomegyüttest kapnak a város egyik vízparti negyedében, melyben közös tető alatt három vallás háza - egy templom és egy mecset - vesz majd közre egy nagy közös udvart és más közös tereket - úgy, hogy a lutheránus templom épülete ad otthont a katolikusoknak is, miközben a muszlimok e nackai imahelye kitárja majd kapuit az iszlám helyi barátai, az iszlámmal megismerkedni óhajtó más vallású vagy más világnézetű emberek előtt is. 
A nackai kezdeményezés világelső; bár az Umayyad mecset Damaszkuszban hasonló lehetett - igaz, 1400 évvel ezelőtt. "Hogy a nackai templom valóra váljon, s hogy ne csupán szép de üres héj maradjon... természetesen feltétele, hogy őszinte érdeklődés, s őszinte bizalom legyen az ott találkozók között. - mondja a püspök. - Ezért munkálkodtunk azon éveken át, hogy létrejöjjön egy közös érték- és hit-alap."
A siker érdekében segítséget kértek egy szociológiai intézettől is, mely felmért, elemzett, majd végül összeállította és az asztalra tette a nackaiak közös értékalpját. Ezt mind a három Nackában jelenlévő vallás vezetői, Dahlbeck és Konopka tiszteletes valamint Olwan imám elfogadta, miután alaposan megvitatták közösségük gyakorló hívőivel.
Nacka egyházi és világi vezetői, s az ott élő polgárok szándéka, hogy e templom és környezete a nackaiak öszetartozásának megnyilvánulása legyen - nemzetiségtől, hittől és anyanyelvtől függetlenül. Mindhárom közösség a maga módján és szokásai szerint folytatja majd vallási-, kulturális- és szociális tevékenységét - mind a saját, mind a közös terekben.
A kezdeményezésnek nem célja a vallások összevonása, vagy a hittérítás. Hanem, hogy megmutassa: a vallás egyesítő erő. Lehetőséget adva a különböző hittel és tradiciókkal rendelkezőknek egymás jobb megismerésére, hozzá akar járulni a település további pozitiv fejlődéséhez.
Szeretnék azt is, ha az emberi léptékkel, átriumos formában kialakított modern ökomenikus centrumban folyó közösségi élet - választ adna azok számára, akik ma úgy vélik: a muzulmánok vagy a római katolikusok idegenek, egyszersmind fenyegetők mások számára.


Nacka, egyike a Stockholmot kelet felől övező tengerparti településeknek. Önálló, de a nagyvároshoz számtalan ponton kapcsolódik.  A 'falumhoz' hasonló (de kétszer akkora) Nacka
dinamikus, a svéd átlagnál valamivel jobb módú település;  afoglalkoztatottság (82%), a jövedelmi viszonyok (332.000 kr/fő/év), az iskolázottság (52% diplomás), a gyermekszületés (2,2 gyermek/nő) s más demográfiai adatok is kedvezőbbek az országos átlagnál. Mint a stockholmkörnyéki 'tengerpartiak' zöme, ez is 'blå-kommun', azaz konzervativ-liberális vezetésű város. 88.000 lakójának 17%-a nem svédországi születésű (az országos arány: 13%).

1982 óta nem ítélték el a mecsetromboló hindu szélsőségeseket

Fülöp Tímea cikke a Kitekintőn

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság tovább halasztotta az 1992 óta húzódó Ajódhja-ügyben az ítélet meghozatalát, hogy lehetőséget adjon a bíróságon kívüli, békés megoldásra. Az India muszlim és hindu lakossága közötti egyik legnagyobb konfliktust okozó kérdés lezárása egyelőre bizonytalan időpontra tolódott, miután a döntés a további halasztási kérelemről csak kedden várható.


A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság csütörtökön szeptember 28-ig elhalasztotta, hogy az Allahabadi Legfelsőbb Bíróság döntést hozzon India egyik legrégebb óta húzódó és legkényesebb kérdésében, az Ajódhja-ügyben. Az igazságszolgáltatásnak azt kell mérlegelnie, hogy az 1992-ben lerombolt ajódhjai mecset helyét a hindu közösségnek adják-e, ahol ők egy hatalmas Ráma-templomot kívánnak építeni, vagy a muszlimoknak, az elpusztított Babri mecset újjáépítéséért. Eredetileg az ítéletet szeptember 24-én kellett volna meghozniuk és a halasztásra azért került sor, hogy feltárják a lehetőségét egy bíróságon kívüli megoldásnak tárgyalásokon, valamint közvetítésen keresztül. Azonban, hogy valójában sikerüljön ilyen módon megoldani a több évtizedes ügyet, arra gyakorlatilag semmi esély. Az ügy fontosságára jellemző, hogy Manmohan Szingh indiai miniszterelnök a maoista felkelés és a kasmíri zavargások mellett az idei év harmadik legfontosabb biztonsági veszélyt jelenti az országnak.
Akár évekig is elhúzódhat még a döntés
A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság emellett arról is határozott, hogy kedden háromtagú bíróság fog első napirendi pontként dönteni Rames Csandra Tripathi petíciójáról, amiben a döntés elhalasztását kéri a Nemzetközösségi Játékok végéig, az ítélet várható feszültségnövelő hatása miatt. A petíciót korábban az Allahabadi Legfelsőbb Bíróság elutasította és Triparthit komoly bírsággal is sújtotta.
A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság tagjai maguk is erősen megosztottak a halasztás kérdésében, hisz tartanak attól, hogy az áradások és a kasmíri zavargások közepette az Allahabadi Legfelsőbb Bíróság döntése tovább szíthatja az indulatokat Indiában. A halasztás kérdése azért is kényes, mert az ítéletet hozó bíróság egyik tagja október elsejével nyugdíjba vonul, emiatt az ítélőszéket újra fel kell állítani, újabb viták közepette, ami tovább odázhatja az ítélet meghozását akár hónapokkal, sőt évekkel is.
Évtizedekre nyúlik vissza vita
Ajódhja India egyik legnagyobb múltú városa, a mai Uttar Pradés államban, ami a legenda szerint Ráma születésének helye volt és több mint 150 éve komoly vallási vita tárgya, mióta a hinduk tiltakozásuknak adtak hangot az 1528-ban épített muszlim mecset ellen. A konfliktus 1949-ben izzott fel, amikor Ráma-szobrok jelentek meg a mecsetben és a hinduk engedélyt követeltek, hogy benne imádkozhassanak. Ez ellen a muszlimok hevesen tiltakoztak és 1950-re a vita bíróság elé is került.
Az évtizedek során a hindu szélsőségesek folyamatosan szították a hangulatot, állításaik szerint Ráma pont a mecset helyszínén született, amelynek emlékére az ősidőkben templom állt. Végül a feltüzelt hinduk tízezrei 1992-ben lerombolták a mecsetet ásókkal, rudakkal és puszta kézzel, miközben a biztonsági erők tétlenül figyelték a pusztítást. Az eset kirobbantotta a leghevesebb erőszakhullámot a muszlim és hindu lakosság között az 1947-es vérontás óta, ami India és Pakisztán függetlenné válását kísérte. Körülbelül 2000 ember halt meg 1992-ben a zavargásokban, amiért a kormányzati vizsgálatok több vezető politikust is bűnösnek találtak.
Babri mecset, 1992. december 6.
Vallási összecsapások Indiában
A történtek kétségbe vonták India többnemzetiségű, több vallást megtűrő, szekuláris demokráciájának realitását is. 2002-ben újabb vallási összecsapások törtek ki a hinduk és muzulmánok között Gudzsarát államban, amelynek során közel ezren haltak meg. A zavargások ekkor azt követően robbantak ki, hogy a Hindu Világtanács országos tiltakozásra szólította fel a lakosságot, mikor 58 ember elhunyt egy vonatgyújtogatásban. A megtámadott vonat hindu aktivistákat szállított, akik Ajódhjában a korábbi mecset helyén a Ráma-templom felépítését kívánták elérni, de a terven feldühödött muszlimok megtámadták őket.
Jelenleg a bíróság halogatása is valószínűleg annak köszönhető, hogy nem kívánnak újabb vallási összecsapások felelősévé válni egy olyan döntés meghozásával, ami semmiképpen sem tehet mindenkit boldoggá. Azonban az ítélet elodázásával sokak szerint csak tovább húzzák India egyik legrégebb óta feszültséget kiváltó problémáját, amelynek megoldásáig nem alakulhat ki rendes béke a két vallási közösség között.

2010. szeptember 25., szombat

Kárpát-medencei iszlám mecsetek, imaházak

FIGYELEM! ADATBÁZISUNKAT FOLYAMATOSAN AKTUALIZÁLJUK!

Pozsony
- Szlovákiai Iszlám Tanács Cordoba Ház
Obchodná 31.


- Szlovákiai Iszlám Tanács mecsete
Staré Grunty 64. (Károlyfalu)


- Szlovákiai Muszlim Közösség
Zabotova 2.


- Pozsonyi Iszlám Kulturális Központ
Podkolibska 1.


- Iszlám Kulturális Központok Uniója (török mecset)
Sustekova 1/3 (Pozsonyligetfalu)


Nyitra


Privigye
Bajmóci út 15. (Bojnicka cesta 15.) - bejárat a parkoló felől, 
az imahely az első emeleten található
Pénteki imát nem tartanak 

Léva

- Senol Idri cukrászda
Stúrova 6.

Túrócszentmárton

- Mecset
Ivachnova 22.


Kassa
- Al-Huda mecset
Gudernova 3.


Nagyvárad
- Iszlám Kulturális Szövetség - Bihar
P-ta 1 Decembrie nr1

Kolozsvár
- Iszlám Kulturális Liga
Pastorului 17.


Marosvásárhely
- Al Huda Mecset
George Cosbuc utca 17.

- Mecset
Liviu Rebreanu utca 33/A

Brassó

- Mecset
Avram Iancu utca (Sacele, a Decorama áruháznál)

Déva
- Hunyadi Muszlimok Egyesülete
Caragiale utca 10.


Temesvár
- Iszlám Kulturális Liga
Ioan Muresan utca
- Mecset
Stefan Stinca utca

Szabadka
- Muhádzsír dzsámi
Halasi út
Újvidék
- Vajdasági Iszlám Szövetség
Futoska 61.
Bácsfeketehegy

Bácsújlak

Belcsény
Kishegyes

NagybecskerekSzendrő

Felsőőr
- Dél-burgenlandi Muszlim Imaház
Gróf Erdődy utca (Graf Erdödystrasse)Pándorfalu
- Mevlana mecset
Brucker strasse 21.

2010. szeptember 23., csütörtök

Magyarországi mecsetek, imaházak

FIGYELEM! Az alábbi lista folyamatosan frissül és naprakész!

Budapest

VI. kerület
- Star Kebab
Budapest, VI. Teréz körút 62. (az étterem pincéje)
pénteki szentbeszéd nyelve: török

VII. kerület


- Elnour Center Mecset
Budapest VII. Verseny utca-Dózsa György út sarok
pénteki szentbeszéd nyelve: arab

VIII. kerület

- Magyarországi Muszlimok Egyháza Al-Huda Mecset
Budapest, VIII., Dobozi utca
pénteki szentbeszéd nyelve: arab
- Omár (Afgán) mecset
Budapest VIII., Ganz telep (Az Orczy tér felőli kapun kell bemenni, majd az első sarkon jobbra fordulni)
pénteki szentbeszéd nyelve: arab
tanítás nyelve: perzsa, pastu
- Élő Anatólia Alapítvány - Török mecset
Budapest VIII., Ganz telep (Bejárat a Golgota tér felől! Az épületet -melyben az első emeleten található- díszes tábla jelöli)
pénteki szentbeszéd nyelve: török
- Tauhíd Mecset
Budapest, VIII. Ganz telep (A Könyves Kálmán körút felőli első kapun kell bemenni, a Tomi büfénél balra kell fordulni, a Tempo Uno boltját is magában foglaló épület második kapuján belépve kell az emeletre felmenni.)
pénteki szentbeszéd nyelve: arab

X. kerület


- Magyarországi Iszlám Kulturális Egyesület
Budapest, X. Makk utca 6/A
pénteki szentbeszéd nyelve: török

XI. kerület

- Dar-al-szalam mecset (egykori Iszlám Egyház)
Budapest XI., Bartók Béla út 29.
pénteki szentbeszéd nyelve: arab
- Magyarországi Muszlimok Egyháza Budapest Mecset
Budapest XI., Fehérvári út 41.
pénteki szentbeszéd nyelve: arab

XIV. kerület
- Magyar Iszlám Közösség
Budapest XIV., Paskál utca 90.
pénteki szentbeszéd nyelve: arab, magyar

Debrecen
- Mecset
pénteki ima a Debreceni Egyetem Auguszta nevű kosárlabda termében, hétköznapi imákra az orvosi egyetem elméleti tömbjében van imaszoba (További felvilágosítás: Ali baba étterem)
pénteki szentbeszéd nyelve: angol, arab
- Magyar Iszlám Közösség Debreceni Iszlám Kulturális Központja
Egyetemi sugárút 56. (Poroszlay utca sarok)

Gödöllő
- Imaszoba a Szent István Egyetem Kollégiumainak B épületében
Az imahely vallási felügyeletét a Magyar Iszlám Közösség látja el.

Győr
- Magyar Iszlám Közösség Mecsete
Hunyadi utca 6.

Kecskemét
- Mecset
Török kamionparkoló a Lajosmizse felé vezető úton
pénteki szentbeszéd nyelve: török
Miskolc
- Mecset
Miskolc, Huba utca 30.
pénteki szentbeszéd nyelve: arab
Pécs
- Jakovali Haszan pasa dzsámi
Pécs, Kórház tér
pénteki szentbeszéd nyelve: arab

Salgótarján
- Imaszoba
Szent Lázár Megyei Kórház rendelőintézete 0054-es öltözője, Füleki út 54-56.
pénteki szentbeszéd nyelve: arab
Siklós
- Malkocs bej dzsámi
Siklós, a Városháza mögött
pénteki szentbeszéd nyelve: bosnyák

Szántód
- Imahely
Siófoki út hsz. 883.

Szeged
- Mekka mecset
Szeged, Gogol utca 23.
pénteki szentbeszéd nyelve: arab

A múzeum nyitva tartása idején az imádkozás a szigetvári várban található Szulejmán szultán dzsámiban és az esztergomi Hadzsi Özicseli Ibrahim pasa dzsámiban is megengedett.

Már zárva tartó, egykori mecsetek


- Magyarországi Muszlimok Egyháza Iszlám Kulturális Központja
Budapest XI., Sáfrány utca 43.
pénteki szentbeszéd nyelve: arab

- Tauhid mecset
Budapest VIII., Kőbányai út (A kínai piac bejáratánál lévő fehér épület első emeletén.)
pénteki szentbeszéd nyelve: arab
- Magyar Iszlám Közösség
Budapest XIII., Róbert Károly körút 104.
pénteki szentbeszéd nyelve: arab, magyar

2010. szeptember 22., szerda

Zavargás az Al-Aksza mecsetnél


MTI-hír az események helyes sorrendjébe rakva

Palesztin fiatalok a nap folyamán többször összecsaptak a rendőrökkel azután, hogy hajnalban zsidó telepesekkel lezajlott összetűzésben meghalt egy palesztin, legalább két másik pedig megsebesült az arabok lakta Kelet-Jeruzsálem Szilván negyedében.
Miki Rózenfeld zsidó rendőrségi szóvivő közlése szerint "a negyed héber lakóit védő egyik polgárőr pisztolyával lőni kezdett, miután autójának elállták az útját, majd kövekkel dobálták meg". Mint mondta, a halálos áldozat 32 éves volt, és korábban már őrizetbe vették "zavargásokban való részvétel" miatt.
Izraeli rendőrök szerdán behatoltak az iszlám harmadik legszentebb helye, az al-Aksza mecset előtti területre.

2010. szeptember 21., kedd

A Vatikán is támogatja Milánó első mecsetépítési tervét


Az esetről angolul ITT olvashat részletesebben.

Mégis épül még minaret Svájcban?

2009 novemberében botrányos népszavazáson határozott úgy a helvét szavazók csekély többsége, hogy megtiltja az országban a minaretek építését. Svájcban amúgy csupán három minaret áll (egyes helyeken négyet írnak, de abból az egyik nem számít mert az egy ahmadi/kadiáni templom tornya!). Most úgy tűnik, hogy Langenthalban mégiscsak épülhet egy újabb minaret. Érdekes megjegyezni, hogy a városban már áll egy gurdwara, azaz egy keleties szikh templom.

A berni kantonban található településen még 2009-ben adták be az építési engedély iránti kérelmet. Mutalip Karaademi, a helyi iszlám közösség vezetője az eset kapcsán a jogállam győzelméről beszélt.

Azóta egy minaretellenes csoport bejelentette, hogy megtámadja az engedélyt a bíróságon.

2010. szeptember 20., hétfő

Viták kereszttüzében a Firenzébe tervezett reneszánsz mecset


MTI

Firenzében kívánják megépíteni, reneszánsz bazilikára hasonlít és viták kereszttüzében áll a David Napolitano olasz építész által megálmodott mecset, amelynek terveit a helyi muzulmán közösséget vezető Izzedin Elzir imám mutatta be.
A toszkán fővárosba szánt mecset a firenzei templomokból merít ihletet; homlokzata a firenzei Santa Maria Novella templom vonalait idézi, a minaret két tornya a firenzei székesegyház Giotto rajzolta harangtornyát másolja le. Az ötezres firenzei muzulmán közösség öt éve sürgeti egy mecset megépítését, a most szeptemberi Ramadán időszakban a da Basso-erődöt bérelték ki imahelyként. A mecset tervei mostanra készültek el.
A megoldást kínáló mecset azonnali vitát robbantott ki. Firenze önkormányzatának ellenzéki képviselői kulturális kihívásként értékelték a katolikus templomokat utánzó mecsetet. Azt hangsúlyozták, hogy a minaret tornyai nem lehetnek magasabbak az eredetinél. Szerintük népszavazás döntsön arról, kell-e egyáltalán mecset a reneszánsz városban.
David Napolitano építész a felvetésekre úgy válaszolt, hogy a mecset tervei a klasszikus hagyományt követik. Tévedésnek nevezte, hogy a vallásos építészet eltávolodik a tradíciótól. Mint kifejtette, a reneszánsz modellre nemcsak azért esett a választása, mivel ez Firenze jelképe, hiszen a reneszánsz művészetet az iszlám világgal a matematikai szabályok által teremtett tökéletesség ismerete és a pitagórikus filozófia is összeköti.
Napolitano elmondta, hogy a mecsetet pratói zöld márványból és carrarai fehér márványból kívánja megépíteni. Rómában 1995-ben avatták fel a mecsetet, azt az épületet Paolo Portoghesi tervezte. Harmincezer négyzetméterével ez számít a legnagyobb mecsetnek egész Európában. "Ilyen épületek képviselik a megbékélés és integráció alapkövét" - kommentálta Portoghesi a firenzei mecset építését. "Mi baj lehet abból, ha az emberek imádkoznak?" - tette fel a kérdést Matteo Renzi firenzei polgármester.
A vallások békés együttélését szorgalmazta Giuseppe Betori firenzei érsek is, akinek semmi kifogása a a Giotto-féle mecset ellen. "Ha Giotto a példakép, nem sikerülhet rosszul" - szögezte le a városi kúria, ugyanakkor azzal a javaslattal élt, hogy egyetlen óriás méretű mecset helyett többet és kisebbeket építsenek, a plébániák mintájára. Az imám azt válaszolta, nyitott az elképzelésre.

2010. szeptember 19., vasárnap

Mecsetekre és müezzinekre lehet lövöldözni az FPÖ online játékában

Uszítás és vallásgyalázás gyanúja miatt indít nyomozást az osztrák ügyészség egy választási kampányban használt internetes játék miatt.

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) stájerországi szervezetének honlapján a tartományi választási kampány során helyeztek el egy olyan játékra mutató linket, amelyben mecsetek és minaretek épülésének meggátolásával és müezzinek elhallgattatásával lehet pontokat gyűjteni. A játék miatti felháborodását azóta jelezte a többi négy parlamenti párt és az Ausztriai Iszlám Közösség (IGGiÖ) is. A nyomozást a Zöldek helyi szervezetének feljelentése vonta maga után, azóta már az IGGIÖ is jelezte, hogy jogi útra terelné az ügyet.

A grazi ügyészség szóvivője elmondta: a vizsgálat során először azt derítik ki, hogy történt-e büntetendő cselekmény, azután döntenek a teendőkről, így a játék esetleges eltávolíttatásáról. Amennyiben a játékos nem tudja megakadályozni hét mecset vagy minaret felépülését, a "Stájerország tele lett minaretekkel és mecsetekkel" szöveg jelenik meg, és hogy a valóság ne alakulhassék így, a játékost az FPÖ jelöltjére való szavazásra hívja fel az oldal. Magát a játékot az FPÖ és egy svájci reklámcég közösen készítette. Ausztriában az iszlámot a törvény által elismert vallások között tartják számon. Az országban eddig több mint kétszáz mecset és imaház épült, minaret összesen négy mellett áll.

A bevándorlók, különösen a muszlimok integrációját illető aggályok időnként vitákat szítanak Ausztriában, a legutóbb az októberi bécsi tartományi választás kampányában történt ilyen. Előbb "a bécsi vér" védelmének fontosságára figyelmeztető Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), majd Anas Schakfeh, az IGGiÖ vezetője váltott ki vitát.

Utóbbi kijelentette: reméli, hogy néhány évtizeden belül minden tartományban legalább egy minaretes mecset fog épülni, mert az hozzátartozik a valódi vallásszabadsághoz. Az FPÖ élesen kikelt Schakfeh szavai ellen. A párt elnöke, Heinz-Christian Strache az őket ért bírálatokra válaszul kijelentette: nem "az idegen", hanem "a túl sok idegen" ellen vannak, valamint a mecseteket "az iszlám radikalizmus melegágyának" minősítette, és követelte "az iszlám térségből" való bevándorlás megtiltását.

2010. szeptember 18., szombat

Merkel: a németek szokjanak hozzá a mecsetekhezAngela Merkel német kancellár terjedelmes riportot adott ma, 2010 szeptember 18-án a Frankfurter Allgemeine Zeitung-nak. Az interjú leginkább a bevándorlásról és a külföldiek integrációjáról szól.

A meglévő problémákra és lakossági félelmekre reagálva Merkel kijelentette: a német társadalomnak fel kell készülnie arra, hogy a városokban egyre több mecset lesz látható. Ezt az alkotmányban rögzített vallásszabadsággal indokolta, gyorsan hozzátéve: azt is elvárja, hogy az alkotmányt és a törvényeket mindenki betartsa, aki ebben az országban él.

Képünkön egy német kisvárosi mecset, a vechtai Sultan Ahmet dzsámi látható.


Németországi mecsetekről képsorozatot ITT tekinthet meg.

2010. szeptember 17., péntek

Muszlim tiltakozás miatt vált profilt egy spanyol diszkó


A Csalfa mecsetek című januári posztunkban látható provokatív spanyol diszkóépület nevet vált, és a külső megjelenését is módosítja miután a közeli Murcia városának muszlimjai tiltakoztak ellene.

Bővebben angolul ITT tájékozódhatnak.

Iszlám helyett sakk-központot építtetne New Yorkba a kalmük elnök

Hír24 cikke

Tízmillió dollárt ajánlott fel a Sakk Világszövetség elnöke, hogy iszlám helyett sakk-központ épüljön a New York-i Ground Zero közelében.

Tíz millió dollárért megvenné a Ground Zero emlékmű közelébe tervezett iszlám közösségi központ területét a Sakk Világszövetség orosz elnöke - adta hírül az ABC News televízió. Kirszan Iljumzsinov - aki egyben a Kalmük Köztársaság elnöke is - a muzulmán központ helyett nemzetközi sakk-központot építtetne a 2001. szeptember 11-i terrortámadás műemlékének közelében.

A nemzetközi konfliktusok különösen veszélyesek olyan összetett időkben, mint a miénk - fogalmazott Iljumzsinov New York város polgármesterének, Michael Bloombergnek írott levelében, ezért javasolta a sakkcentrum megépítését a hatalmas vitákat generáló iszlám központ helyett. Az ajánlat lényege nem a vallás és etnikum szerinti megosztás, hanem az emberek egyesítése lenne, mégpedig egy remek játék, a sakk nevében - fogalmazott az elnök.

2010. szeptember 16., csütörtök

Firenze mecsete olyan lesz, mintha Giotto tervezte volna

A reneszánsz dzsámi

A firenzei muszlimok ragaszkodnak új hazájuk építészeti hagyományaihoz: új mecsetüket a város reneszánsz stílusához igazítják. Az épület úgy fog kinézni, mintha azt a korabeli mester, Giotto tervezte volna. A város imámja, Elzir Izeddine hitet tett amellett, hogy a mecsetnek a városhoz méltóan gyönyörűnek kell lennie. A tervek készen állnak, s azokat a napokban adják át Matteo Renzinek, Firenze polgármesterének.

Hordozható mecset


Hassan Bounamcha (képünkön), a Párizshoz közeli Aubervilliers mecsetének imámja feltalálta a hordozható mecsetet. A 450 euróba kerülő műanyag és aluminium szerkezet két méter magas, kupolás, mihrabos és tartozéka egy imaszőnyeg is. Bounamcha azzal indokolja találmánya létjogosultságát, hogy a muszlim jobban tud imájára koncentrálni, ha azt mecsetben végzi.

2010. szeptember 14., kedd

130 zsidó telepes tört be az Al-aksza udvarára

A jeruzsálemi Al-Aksza mecset az iszlám vallás harmadik legszentebb imahelye Mekka és Medina után. A mai nap öt csoportba verődve mintegy 130 zsidó telepes rontott a mecset udvarára az Al-Mughrabi kapun keresztül. A palesztin védelmi erők nem léptek közbe, még akkor sem, mikor a zsidók az imahelyekre is betörtek.

Vasárnap a zsidó rendőrség járt a mecsetben, s eltávolított onnan egy palesztin zászlót és a múlt heti böjtlezáró ünnep (eid-ul-fitr) alkalmából kifüggesztett posztereket.

2010. szeptember 13., hétfő

Salman Rushdie: engedélyezni kellene a mecsetépítést a Ground Zero közelében

MTI


A Sátáni versek szerzője, Salman Rushdie nem kifejezetten nagy rajongója a szervezett istentiszteleteknek, de úgy véli, hogy a hatóságoknak engedélyezniük kellene a New York-i Ground Zerótól két épülettömbre egy iszlám központ és egy mecset megépítését. Az indiai származású brit író, aki művével a nyolcvanas években hatalmas felháborodást váltott ki az azóta is halálát követelő muzulmán világban, az AP amerikai hírügynökségnek adott nyilatkozatában azt hangoztatta: megérti azoknak az érzékenységét, akikben ellenkezést vált ki, hogy annak a helyszínnek a közelében létesítsenek imahelyet, ahol emberek ezrei haltak meg 2001. szeptember 11-én.


Hozzáfűzte azonban, hogy tiszteletben kell tartani az amerikai alkotmányban megfogalmazott véleménynyilvánítási és vallásgyakorlási szabadságjogokat is. Hangoztatva, hogy személy szerint nem kedveli a mecseteket és más vallási helyeket, de ha az emberek mecsetet akarnak, akkor teljes mértékben joguk van arra, hogy meg is kaphassák azt.

Centennáriumát ünnepli egy londoni mecset


A Kelet-Londoni mecset 1910-ben épült, s most ünnepli centennáriumát.

2010. szeptember 12., vasárnap

Részlet egy magyar lány blogjából: Putrajaya

Bár nem vagyok az intézményesített vallásokért oda (mivel azt előbb-utőbb valaki dzsihádra és kereszteshadjáratokra fogja ahsználni), de a kedvencem a mecset volt, ahol még wifi is van :D.


Ahhoz, hogy beengedjenek be kellett öltöznünk Törpillának, mivel nem voltunk igazhitő muszlimok. A leplet valószínűleg már nagyon sokan átizzadták előttünk, ami kicsivel növelte az effajta viseletek iránt érzett undoromat. A fekete változatát leginkább csak kukászsáknak hívom.

Lacival jelmezben:
Mecset belülről:
Sikerült meglepnem magamat, van abban valami felszabadító, ha le vagy takarva és nem látnak, mintha láthatatlanul járkálnál, és persze a többeieket sem látod, mert mind le vannak kendőzve.
Jártál már jelmezbálban, és érezted a személytelenség felszabadító érzését? Ez valami ilyesmi, sosem gondoltam volna.

Azonnal az eszembe ötlött, hogy menni akarok Közel-Keletre, lehúznék ott szívesen 3 hónapot, valami szélsőségesen arab országban, társadalomban. Én is hordanék kukászsákot, és sok újat tanulnék és tapasztalnék :D

Yeyyy...cool
Amúgy nem ártatlanok ezek a nők kicsit sem. Sokszor láttam már Chanel hardcore sexy magassarkút, vörös csipkefehérneműt, agyonsminkelt arcot, és rengeteg ékszert elővillanni ilyen rucik alól. . Dohaban egy pasi nézett nagyon, a letakart nője meg azonnal elkezdett csipkésharisnyás bokát, aryankarkötős csuklót, és vörösre rúzsozott ajkakat villogtatni a lepel alól, nekem meg küldte a vadmacskapillantásokat.

Mecsetépítés miatt tiltakoztak Moszkvában is

MTI

A zöldterületet a parkolást és a kutyáikat féltik Moszkvában azok, akik szombaton tüntetést szerveztek egy Moszkvában tervezett mecset ellen. Az orosz fővárosban ez lenne a hatodik mecset.

Közel ezer fő tüntetett szombaton Moszkvában egy, a Tyeksztyilscsiki negyedben tervezett mecset ellen. A moszkvaiak fő problémája a mecsettel, hogy megtöri a környék zöldterületének egységét és megnehezíti a parkolást. Az Interfax orosz hírügynökség szerint a lakosokat az is nyugtalanítja, hogy a mecsetben gyülekező hívők várhatóan negatívan viszonyulnak majd a kutyákhoz, mert ezeket az állatokat a muszlimok tisztátlannak tartják. A tiltakozók sérelmezték, hogy a hatóságok korábban nem engedélyezték itt egy orosz ortodox kápolna építését arra hivatkozva, hogy a telek nincs közművesítve. Moszkvában öt mecset működik.

Világ mecsetei blog-kommentár: Ugyan Moszkvában öt mecset van (valójában már épül a hatodik is!), de a hivatalos statisztikák egymillióra teszik a közel kilencmilliós metropoliszban a muszlimok számát. Sőt, egyes becslések akár kétmilliót is elképzelhetőnek tartanak. Oroszország lakóinak közel húsz százaléka muszlim. Oroszország -Putyin szavaival- keresztény és muszlim ország. Tehát teljesen helyénvaló ha mecseteket építenek. Egy videoblogon "rémisztő" képek járták be a világhálót: muszlim tízezrei lepték el Moszkva utcáit csütörtökön az ünnepi ima alkalmából. Nahát, nem lesz ilyen "iszlamizáció", ha rendben épülhetnek a mecsetek.

A kutya valóban tisztátalan állat az iszlám vallás szerint. Tisztátalan, de akkor is Allah teremtménye, aminek jogai vannak. Mohamed próféta (béke legyen vele) még a hegyet is megkerültette társaival, csak nehogy megzavarjanak egy kicsinyeit szoptató szukát.

A tüntetők amúgy lemaradtak egy brosúrával: ma már nem kötelező a parkolási gondokra hivatkozni egy mecsetellenes demonstráción. Ma már sokkal sikkesebb iszlamofób szlogeneket hangoztatni.